Dzień dobry!

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję:

1. Wydawana w Kaletach gazeta samorządowa "Biuletyn Informacyjny Miasta
Kalety" jest miesięcznikiem.

2. Gazeta jest dostępna w wersji papierowej i online.

3. Średni roczny nakład w roku 2019 wynosił 700 egzemplarzy (miesięcznie).

4. Gazeta dostępna w wersji papierowej jest płatna symboliczną złotówkę.

5. Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń.

6. Nie istnieją zasady umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w
"Biuletynie". Nie ma regulaminu, ale nadesłane teksty są zazwyczaj
publikowane w gazecie.

7. W roku 2020 do redakcji nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich
bezpłatną publikację. Teksty przysłali mieszkańcy, radni rządzącej
koalicji, Biblioteka, Dom Kultury.

8. W roku 2020 nie było sytuacji, aby choć raz odmówiono publikacji tekstu,
który został przysłany do redakcji.

Z wyrazami szacunku
Jacek Lubos
Redaktor naczelny "Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety".