W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej,
Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że wydajemy
(nieregularnie) bezpłatny samorządowy przegląd Gminy Dąbrowa Tarnowska
"Wiadomości Dąbrowskie", który jest wydawnictwem promocyjnym Gminy
Dąbrowa Tarnowska.

/*Opowiadając na pytania:*/

Ad 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
/*a) wydawnictwo wydawane rzadziej niż trzy razy do roku;*/

Ad 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
/*a) wydawnictwo jest dostępne tylko w wersji papierowej; */

Ad 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
/*- 15000 egz.*/

Ad 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
informację czy:
/*a) wydawnictwo jest bezpłatne;*/

Ad 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
/*b) nie !.*/

Ad 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
umieszczania tekstów płatnych.
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
/*Wydawnictwo jest materiałem promocyjnym Gminy Dąbrowa Tarnowska, w
którym zamieszczane są materiały tylko pisane i redagowane przez
pracowników Gminy Dąbrowa Tarnowska. Nie zamieszczamy tekstów i
materiałów z zewnątrz.*/

Ad 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
g) inne podmioty (jakie?).
/*Nie nadsyłano żadnych materiałów. Nie zamieszczamy tekstów i
materiałów z zewnątrz.*/

Ad 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
c) żadne z powyższych.
/*Nie zamieszczamy tekstów i materiałów z zewnątrz.*/

/*Z poważaniem,*/

/*Krzysztof Orwat*//*
*//*Kierownik Promocji, Kultury i Informatyzacji*//*
*//*Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej*/

W dniu 2020-11-30 o 04:34, sprawa-34641@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: