Świdnica, 14 grudnia 2020 r.

SRP.1431.55.2020

Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Pan Szymon Osowski
Członkowie Zarządu
Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej
przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w zakresie gazety
wydawanej przez samorząd gminy informuję, co następuje:

Ad. 1 – Odpowiedź lit. a
Ad. 2 – Odpowiedź lit.c
Ad. 3 - Odpowiedź – średni nakład w 2019 r. wynosił 6000 szt.
Ad. 4 - Odpowiedź lit. a
Ad. 5 - Odpowiedź lit. b
Ad. 6 - Odpowiedź lit. d
Ad. 7 - Odpowiedź - żadne z wymienionych w treści pytania podmioty nie
nadsyłały tekstów z prośbą o ich nieodpłatną publikację
Ad. 8 – Odpowiedź lit. c

Sporządził:
Janusz Waligóra Rzecznik Prasowy

Otrzymują:
1.Adresat
2.a/a

Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl
facebook.com/UrzadGminySwidnica
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74