Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek dot. udostępnienie informacji publicznej

Z poważaniem,
Julia Chwała
Referat Organizacyjny
---------------------------------------------------------
Urząd Gminy w Bobrownikach
ul. Gminna 8 42-583 Bobrowniki
TERYT 2401042
tel. +48 32 287 78 87; +48 32 287 78 88
fax. +48 32 287 74 86
Web: http://www.bobrowniki.pl
BIP: http://bip.bobrowniki.pl
EBOI: http://ugbobrowniki.eboi.pl
---------------------------------------------------------
Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości.
---------------------------------------------------------
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bobrowniki (Gminna 8, 42-583 Bobrowniki) dalej ADO.
2. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu z Panią/Panem.
4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.
---------------------------------------------------------

Załączniki