Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam pismo znak:OA.1431.61.2020 z dnia 14/12/2020 r.
stanowiące odpowiedź na wniosek udostępnienia informacji publicznej z dnia
30/11/2020 r.--

_______________________________________________________________

Z poważaniem
Anna Trójkowska
Stanowisko ds. kancelaryjnych

Urząd Gminy Żabia Wola
96-321 Żabia Wola, ul. Główna 3
tel. 46 858 27 00, [www.zabiawola.pl](http://www.zabiawola.pl)

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą służbową.
Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.
Jeśli nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymali Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie,
dystrybuowanie, reprodukowanie, kopiowanie, publikowanie lub każde inne wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione.
Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z pamięci Państwa komputera.

Zanim wydrukujesz ten e-mail pomyśl o ochronie środowiska!

Załączniki

  • pismo.pdf