ORG.1431.50.2020

Dzień dobry,

poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania, a także klauzulę informacyjną.
Odpowiedzi są zaznaczone na kolor żółty oraz dodatkowo są podkreślone.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
_d) miesięcznikiem;
_e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
_c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;_
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

_30 000 szt._

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
_a) jest bezpłatna;_
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
_b) nie._

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
_d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
_e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
_a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;_
_b) radnych opozycji;
_c) radnych rządzącej koalicji;
_d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);_
f) lokalny biznes;
_g) inne podmioty (jakie?): sołtysi, Kluby Sportowe, Centrum Kultury i
Sportu._

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
_a) odmówiono publikacji takiego tekstu;_
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

--
Z poważaniem
Małgorzata Przybysz
Sekretariat Burmistrza

wlmailhtml:%7bD15927FE-DBCF-477C-A3BE-CA57F7CBD08%7dmid://00000110/cid:image003.png@01D4FEA2.C9C0CD80
<https://www.karczew.pl/asp/pliki/informacje/herb.png>*  Urząd Miejski w
Karczewie*
  ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
  tel.: (22) 780 60 83; tel./fax: 22 780 63 30
  e-mail: {{ email }} ; http: www.karczew.pl

W dniu 2020-11-30 o 04:34, {{ email }} pisze:

Załączniki

  • Klauzula_informacyjna.pdf