W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Urząd Gminy w Brochowie informuje, iż:

1. G) Urząd Gminy w Brochowie nie wydaje gazety.

2. G) nie dotyczy

3. G) nie dotyczy

4. Nie dotyczy

5. Nie dotyczy

6. Nie dotyczy

7. Nie dotyczy

8. Nie dotyczy