W odpowiedzi na Państwa wniosek w załączeniu przesyłamy pismo.

Z poważaniem
Hubert Pawelec
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrołęka
tel. +48 29 760 21 34
[1572864263411]
07 - 412 Ostrołęka, ul. T. Zawadzkiego "Zośki" 4
Tel. +48 29 760 21 32, fax : +48 29 760 56 20
www.ostroleka.olsztyn.lasy.gov.pl<http://www.ostroleka.olsztyn.lasy.gov.pl/>

Załączniki

  • image001_vszhfcz.png
  • Z.0172.2.2020.pdf