Dzień dobry,

W odwiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na podstawie
art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września
2001 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) informuję:

1. Wydawane przez Gminę Chojnów czasopismo samorządowe jest
miesięcznikiem.

2. Wydawane czasopismo dostępne jest w wersji papierowej.

3. Nakład 1000 egz.

4. Czasopismo jest bezpłatne.

5. Czasopismo nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

6. Nie istnieje spisany regulamin umieszczania nadesłanych do
redakcji tekstów. Zwyczajowo teksty nadesłane zamieszczane są na łamach
"Wiadomości Gminy Chojnów". Ostatecznie jednak o tym, czy nadesłany do
Redakcji tekst zostanie umieszczony, decyduje każdorazowo Redaktor Naczelny
wspólnie z zespołem redakcyjnym.

7. W 2020 r. nadesłane były teksty od instytucji lokalnych (szkół
i bibliotek) oraz organizacji społecznych ( Stowarzyszeń i Fundacji).

8. Nie odmówiono powyższym podmiotom publikacji nadesłanych
treści w czasopiśmie "WGCH".

--

Pozdrawiam

Anna Banaszek

Kierownik Referatu Promocji i Kultury

Tel. 76/81 88 502 wew. 40

e-mail. <mailto:a.banaszek@gmina-chojnow.pl> a.banaszek@gmina-chojnow.pl

Załączniki

  • image001_00sMYf2.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image002_i6Xmzpv.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • SKM_C364e20121610120.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list