Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję informację uzyskaną od Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, zgodnie z którą tut. Urząd nie prowadzi wydawnictwa w postaci gazety.

Z poważaniem
Anna Młynarczyk

Specjalista
Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel. (032) 61 81 638
[ mailto:anna.zemla@um.jaworzno.pl | anna.mlynarczyk@um.jaworzno.pl ]
Administratorem Twoich danych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie 43-600, ul. Grunwaldzka 33.

Od: "Łukasz Kolarczyk" <lukasz.kolarczyk@um.jaworzno.pl>
Do: "Anna Młynarczyk" <anna.mlynarczyk@um.jaworzno.pl>
DW: "Katarzyna Florek" <katarzyna.florek@um.jaworzno.pl>
Wysłane: poniedziałek, 30 listopada, 2020 13:42:59
Temat: Re: Wniosek o informację

Urząd Miejski w Jaworznie nie prowadzi wydawnictwa w postaci gazety.

Z poważaniem
Łukasz Kolarczyk

Pełnomocnik Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej
Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel. (032) 61 81 585
[ mailto:lukasz.kolarczyk@um.jaworzno.pl | lukasz.kolarczyk@um.jaworzno.pl ]
Administratorem Twoich danych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie 43-600, ul. Grunwaldzka 33.

Od: "Anna Młynarczyk" <anna.mlynarczyk@um.jaworzno.pl>
Do: "Łukasz Kolarczyk" <lukasz.kolarczyk@um.jaworzno.pl>
DW: "Katarzyna Florek" <katarzyna.florek@um.jaworzno.pl>
Wysłane: poniedziałek, 30 listopada, 2020 12:58:40
Temat: Fwd: Wniosek o informację

Dzień dobry,
przekazuję wniosek o udostępnienie informacji publicznej - ujety w rejestrze centralnym pod numerem 159/2020.
Termin odpowiedzi - do 14.12.2020 r.

Z poważaniem
Anna Młynarczyk

Specjalista
Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel. (032) 61 81 638
[ mailto:anna.zemla@um.jaworzno.pl | anna.mlynarczyk@um.jaworzno.pl ]
Administratorem Twoich danych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie 43-600, ul. Grunwaldzka 33.

Od: "Konto Urzędowe" <jaworzno@um.jaworzno.pl>
Do: "or" <or@um.jaworzno.pl>
Wysłane: poniedziałek, 30 listopada, 2020 9:45:38
Temat: Fwd: Wniosek o informację

Od: sprawa-34422@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: "jaworzno" <jaworzno@um.jaworzno.pl>
Wysłane: poniedziałek, 30 listopada, 2020 4:33:50
Temat: Wniosek o informację

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34422@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list