Dzień dobry,

w nawiązaniu do zapytania e-mail, które otrzymałem 8.12.2020 roku pragnę
poinformować, że Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju aktualnie nie
prowadzi wydawnictwa żadnego czasopisma posiadającego numer ISBN.

Prowadzone przed laty czasopismo pod nazwą "Połczyńskie Wiadomości
Kulturalne" z przyczyn ekonomicznych od dnia 01.01.2019 r. nie jest już
wydawane, o czym pismem z dnia 12.02.2019 r. informowaliśmy
Bibliotekę Narodową.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.

---
Pozdrawiam,
Krzysztof Szewczuk
Dyrektor CK

Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju
ul. Parkowa 4, 78-320 Połczyn-Zdrój
Tel. 663 846 885, fax (+48 94) 71 28 470
e-mail: dyrektor@ckpolczyn.pl, www.ckpolczyn.pl [1]

[2] [3] [4]

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Centrum
Kultury w Połczynie-Zdroju jako administratora danych osobowych zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1).
Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez naszą instytucję
dostępna jest pod tym linkiem: Ogólna Klauzula Informacyjna w CK [5]

Links:
------
[1] http://www.ckpolczyn.pl
[2] http://ckpolczyn.pl/
[3]
https://www.facebook.com/Centrum-Kultury-w-Po%C5%82czynie-Zdroju-276001735883300
[4] https://www.youtube.com/channel/UCkhL3qezRxo-dgYnZkt0eGQ
[5] http://ckpolczyn.pl/ogolna-klauzula-informacyjna-2/

Załączniki