Dzień dobry

Poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania.

Pozdrawiam
Kornel Olbrycht

W dniu 30.11.2020 o 08:47, a.gliwa@podgorzyn.pl pisze:
>
> *From:* gmina@podgorzyn.pl <gmina@podgorzyn.pl>
> *Sent:* Monday, November 30, 2020 8:37 AM
> *To:* Anna Gliwa <a.gliwa@podgorzyn.pl>
> *Subject:* Fw: Wniosek o informację
>
> *From:*sprawa-34388@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> *Sent:*Monday, November 30, 2020 4:33 AM
>
> *To:*gmina@podgorzyn.pl
>
> *Subject:*Wniosek o informację
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
> publicznych:
>
> 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
> a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
> b) kwartalnikiem;
> c) dwumiesięcznikiem;
> d) miesięcznikiem;
> e) dwutygodnikiem;
> f) tygodnikiem;
> g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
> Prosimy o opisanie sytuacji.
>
W zależności od potrzeb, najczęściej jako kwartalnik (b).
>
> 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
> a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
> b) jest dostępna tylko online;
> c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
> d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
>
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
>
> 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
> średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
>
ok. 2000szt.
>
> 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
> informację czy:
> a) jest bezpłatna;
> b) jest płatna.
>
a) jest bezpłatna;
>
> 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
> a) tak;
> b) nie.
>
b) nie.
Chyba, że Pan Wójt Gminy zarządzi inaczej.
>
> 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
> nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
> umieszczania tekstów płatnych.
> a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
> publikacji;
> b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
> tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
> każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
> publikowane w gazecie;
> d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
> umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
> e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo
> rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
> f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
>
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
>
> 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
> kilka odpowiedzi):
> mieszkańców,
> a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
> b) radnych opozycji;
> c) radnych rządzącej koalicji;
> d) organizacje społeczne;
> e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
> f) lokalny biznes;
> g) inne podmioty (jakie?).
>
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
g) inne podmioty (jakie?). - sołectwa
>
> 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
> materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
> wybrać kilka odpowiedzi):
> a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
> b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
> c) żadne z powyższych.
>
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: sprawa-34388@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o
> to, by nie zmieniać podanego adresu.
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
> Obraz usunięty przez nadawcę.
>
--

Logo z hasłem do podpisu

Pozdrawiam serdecznie,
Kornel Olbrycht
*Kierownik Referatu Rozwoju*
Urząd Gminy w Podgórzynie
tel. - +48 75 75 48 131, +48 883 315 939
mail - k.olbrycht@podgorzyn.pl <mailto:k.olbrycht@podgorzyn.pl>

*Uwaga:*
Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich
do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem
niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie,
kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze
jest zabronione i może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy
oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.
Klauzula RODO dostępna pod adresem - https://podgorzyn.bip.net.pl/

Załączniki

  • image002_CHYWMj1.jpg (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list