Dzień dobry,

przesyłam Państwu odpowiedzi na pytania dotyczące biuletynu informacyjnego.

Ad. 1

Gmina Wisznia Mała wydaje biuletyn informacyjny pod nazwą Wieści Gminne
Wisznia Mała, który jest kwartalnikiem.

Ad. 2

Gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online

Ad. 3

Nakład gazety to 4 tys. egzemplarzy

Ad. 4

Gazeta jest bezpłatna

Ad. 5

Gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń

Ad. 6

Nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
nigdy nie są publikowane w gazecie

Ad. 7

Do wydruku w gazecie były przesyłane materiały od instytucji lokalnych,
organizacji pozarządowych oraz mieszkańców

Ad. 8

Żadne z powyższych.

--
Pozdrawiam
Anna Pietrzyk
Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała
tel. 71 3084818