1) Czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
g) *inna opcja - 7 do 9 wydań w roku*

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) *jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. - *7 do 9 wydań x 3.500 egz.*

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) *jest bezpłatna;*

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
b)*nie.*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
c) *nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie; zastrzegamy sobie jedynie prawo do skrótów*

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
*mieszkańców*,
d) *organizacje społeczne*;
e)*instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły)*;
f) *lokalny biznes*;
g) *inne podmioty (instytucje i urzędy - najczęściej ogłoszenia i
komunikaty).*

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
c) *żadne z powyższych*.

--
www.um.lubaczow.pl

*Janusz Waldemar Zubrzycki*

Urząd Miejski w Lubaczowie

/Zastępca Burmistrza Miasta Lubaczowa
Kierownik Biura Promocji i Informacji UM/

ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

tel. 16.632.80.10 wew. 31 | fax 16.632.11.91

tel. 16.632.80.10 | fax 16.632.11.91

{{ email }}

{{ email }}


Pamiętaj o środowisku! Przed wydrukowaniem tej wiadomości, zastanów się
czy potrzebujesz wersji papierowej!

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje
o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie
informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie
będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o
niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie
i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.
Dziękujemy. Urząd Miejski w Lubaczowie

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Lubaczowie
reprezentowany przez Burmistrza Miasta. Dane osobowe są przetwarzane w
celu prowadzenia korespondencji elektronicznej. Więcej informacji na
temat przetwarzania danych osobowych w: Klauzula informacyjna dot.
korespondencji elektronicznej.pdf
<https://bip.um.lubaczow.pl/plik,674,ki-01-klauzula-informacyjna-dot-korespondencji-elektronicznej.pdf>