Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji dziękujemy za przesłanie informacji.

Równocześnie prosimy o przesłanie dokumentacji wniosku Kurpiowskiego Bractwa Bartnego oraz odpowiedzi nadleśnictwa na ten wniosek, z uwzględnieniem informacji w jakim stopniu postulaty Kurpiowskiego Bractwa Bartnego zostały spełnione.

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk

Członkinie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego