--
Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO Dz. Urz. UE
L119/1) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
Wójt Gminy Niedźwiedź .z siedzibą w Niedźwiedź 233, 34-735 Niedźwiedź.
Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej
Administratora: BIP w zakładce ochrona danych osobowych
https://bip.malopolska.pl/ugniedzwiedz,m,305668,rodo.html Niniejszy
e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać
ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem
powyższej wiadomości, nie może jej Pani/Pan ujawniać, kopiować,
dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać.
O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować
nadawcę i usunąć wiadomość.

Załączniki

  • gazeta_ankieta.jpeg