Załączniki

  • Zał_nr_2_Wniosek_o_założenie_strefy_bielika_w_woj._łódzkim.pdf
  • Zał_nr_1_Informacja_dot._stanowiska_bielika_i_objęcie_go_należytą_och_TFdKOHV.pdf
  • Odpowiedź_na_zapytanie_o_środowisko.pdf