Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy spółka prowadzi BIP?
1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
a) Tak
b) Nie

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
a) Tak
b) Nie

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
a) Tak
b) Nie

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji