Nadleśnictwo Skierniewice, w załączniku, przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Magdalena Grabowska

Specjalista SL ds. obrotu drewnem i łowiectwa

Nadleśnictwo Skierniewice

Załączniki

  • Odmowa_udostępnienia_części_informacji.pdf
  • Odpowiedz_na_wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej.pdf
  • smime_GPqio8p.p7s