Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "sekretariat.vcf"?