Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "winmail_JszcmGO.dat"?