Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "ORA-T.1431.102.2020.pdf.xades"?