Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Inf._publ..docx.xades"?