Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "pismo_or.1431.19.2020-sig.pdf"?