Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "a_filipiuk.vcf"?