Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "odp_infor_publ.pdf"?