Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Obraz1"?