Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Klauzula_w_związku_z_ustawą_o_dostępie_do_informacji_publicznej.docx"?