Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Pismo_odpowiedź_na_wniosek_inf_publ_ROIN-1431-73-2-2020-PD_02-12-2020.pdf"?