Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "CK.0141.40.2020.pdf"?