Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "WO.1431.73.2020.pdf.XAdES"?