Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "kalinowski_2.png"?