Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "odp._na_inf.publ..pdf"?