Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "OG.1431.23.2020.KZ.pdf"?