Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "Regulamin_zamówień_publicznych.pdf"?