Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "oledata.mso"?