Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "23.pdf.XAdES"?