Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "SA.0172.18.2021__N.Turek_-_Odpowiedź_na_wniosek.pdf"?