Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "OR.1431.42.2021_-_dot._raportu_o_stanie_gminy_za_2020_r..pdf"?