Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "OR7.1431.67.2021.docx"?