Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "odpowiedz_inf_publ.pdf"?