Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "wladyslaw_szydelko.vcf"?