Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "image002_puxhbcB.png"?