Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "SKMBT_C28022022512520.pdf"?