Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "iNFORMACJA_PUBLICZNA.pdf"?