Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "OA.1431.67.2022.EZ-sig.pdf"?