Czy jesteś pewien, że chcesz zażądać skanowania "rada_miejska.vcf"?