Oświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości

Użytkownik: krzysztof

Data utworzenia

Liczba spraw:

Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów

Użytkownik: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Regionalne Izby Obrachunkowe - fundusz sołecki 2018-2021

Użytkownik: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Perły Samorządu 2021

Użytkownik: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich

Użytkownik: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Bitwa o wozy (strażackie)

Użytkownik: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Kto zabiera głos na Facebooku?

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Media społecznościowe w ministerstwach

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Nagrody w ministerstwach

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Jawność w spółkach komunalnych

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Zasady działania gazet władzy

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Konsultacje Planów Urządzenia Lasu

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Projekt o raportach o stanie gminy

Użytkownik: AgnieszkaP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego

Użytkownik: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Cyfryzacja urzędów

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Próba przyjmowania korespondencji

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Webinarium - samorząd po COVID-19

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Działania wojewodów w związku z COVID-19

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Wnioski o informację publiczną w ministerstwach

Użytkownik: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw: