Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Webinarium - samorząd po COVID-19

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Próba przyjmowania korespondencji

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Cyfryzacja urzędów

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Urzędy wojewódzkie - rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące funduszu sołeckiego

Użytkownik: AgnieszkaZdanowicz

Data utworzenia

Liczba spraw:

Projekt o raportach o stanie gminy

Użytkownik: AgnieszkaP

Data utworzenia

Liczba spraw:

Konsultacje Planów Urządzenia Lasu

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Zasady działania gazet władzy

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Jawność w spółkach komunalnych

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Nagrody w ministerstwach

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Media społecznościowe w ministerstwach

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw:

Kto zabiera głos na Facebooku?

Użytkownik: KatarzynaBatkoToluc

Data utworzenia

Liczba spraw: