Listy

Urząd Gminy w Gołuchowie-informacja publiczna przez GOŁUCHÓW w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1896

Dzień dobry,

Urząd Gminy w Gołuchowie przesyła w załączeniu odpowiedź na Państwa pismo
dotyczące informacji czy przed 9 maja 2020r. tj. przed wejściem w życie ustawy
o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP
zarządzonych w 2020 r. przekazano dane wyborców Poczcie Polskiej.

Z poważaniem

Anna Kulisz

Inspektor ds. ewidencji ludności,

dowodów osobistych i spraw obywatelskich

1

informacja publiczna przez STROMIEC w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1223

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 11 lutego 2021 r.

Pozdrawiam
Emanuela Brzezińska

--
Emanuela Brzezińska
Urząd Gminy Stromiec
tel. 48 619 10 20 w.212
e-mail: emanuela.brzezinska@ugstromiec.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Stromiec.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych uzyskacie pod adresem:
www.ugstromiec.naszbip.pl/ochrona-danych-osobowych-w-urzdzie

1

Informacja publiczna przez STARA BŁOTNICA w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1215

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Kancelaria ogólna
Urząd Gminy Stara Błotnica

1

ISA Email Marketing Databases 2021 przez OŁAWA w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #98

[
![](http://emailverificado.com/header_isabdall.gif)](http://emailverificado.com/isaemarketing_pl_em_visitantes.htm)


| Code | Product | **Price**
---|---|---


**Poland Email Databases** [
91-0312](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_pl_bd_pedido.htm) | [
**Email Database ISA Poland 2021**
](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_pl_bd_pedido.htm)
171.000 emails of Poland | EUR 50
---|---|---
[ 91-0313](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_pl_bdcorp_pedido.htm) |
[ **Email Database ISA Poland Corporative 2021**
](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_pl_bdcorp_pedido.htm)
122.000 emails of corporative domains in Poland | EUR 40


**Europe Email Databases** [
91-0300](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_eu_bd_pedido.htm) | [
**Email Databases ISA Europe 2021**
](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_eu_bd_pedido.htm)
23 countries in Europe - 7.5 million emails | EUR 145
---|---|---
[ 91-0291](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_eu_bdcorp_pedido.htm) |
[ **Email Databases ISA Europe Corporative 2021**
](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_eu_bdcorp_pedido.htm)
21 countries in Europe - 3.85 million corporative emails | EUR 196


**International Email Databases** [
91-0307](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_al_bd_pedido_eur.htm) |
[ **Email Databases ISA Latin America 2021**
](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_al_bd_pedido_eur.htm)
20 countries in Latin America - 6.5 million emails | EUR 120
---|---|---
[
91-0317](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_al_bdcorp_pedido_eur.htm)
| [ **Email Databases ISA Latin America Corporative 2021**
](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_al_bdcorp_pedido_eur.htm)
16 countries in Latin America - 1.058.000 corporative emails | EUR 145
[ 91-0316](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_all_bd_eur.htm) | [
**Email Databases ISA International 2021**
](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_all_bd_eur.htm)
57 countries - 17.2 Million emails | EUR 220


**Special Databases**
[ 91-2012](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_quejosos_pedido.htm) |
[ **Database ISA Unsubscribers, Complainants and Spamtraps 2021**
](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_quejosos_pedido.htm)
List of soft complainants (unsubscribe), hard complainants and spamtraps to
add to your opt-out list and avoid spam complaints and inclusion of your
domains in blacklists
| EUR 25
---|---|---


**Software
** [ 91-2040](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_emailpacker_eur.htm)
| | [ **ISA Email Packer 2
Email List Optimitation Software**
](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_emailpacker_eur.htm)
Mix up to 3 lists
Eliminates duplicates
Divide lists into packages with least amount of emails
Eliminates the cut emails
Cleans commas, quotation marks, or the character that you want to
Select emails from a domain
Remove unwanted domains
Deletes emails that contain certain words or symbols
Select emails that contain a certain word
**Select emails of corporative domains**
| [
![](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_isaemailpacker_archivos_01.jpg)
](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_emailpacker_eur.htm)
---|---
EUR 45


**Email sending service
** [ 93-3050](http://emailverificado.com/superserver_pedido_en_50.htm) | [
**Super Server Plan EU-50K**
](http://emailverificado.com/superserver_pedido_en_50.htm)
Sending 50.000 emails in Latin America and/or Europe | EUR 60
---|---|---
[ 93-3150](http://emailverificado.com/superserver_pedido_en.htm) | [ **Super
Server Plan EU-150K**
](http://emailverificado.com/superserver_pedido_en.htm)
Sending 150.000 emails in Latin America and/or Europe | EUR 150
[ 93-5002](http://emailverificado.com/superserver_pedido_en_1m.htm) | [
**Super Server Plan EU-1M**
](http://emailverificado.com/superserver_pedido_en_1m.htm)
Sending 1 MILLION emails in Latinamerica, U.S. or Europe
| EUR 300


**Software Consulting
** [ 91-4001](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_gamma_smtprc.htm) |
[ **Installation of Mailer with Scanner of Open SMTP Servers**
](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_gamma_smtprc.htm)
Configuration and support of a multi server emailing system | EUR 179
---|---|---
[ 91-4006](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_mailer_port_587.htm) |
[ **Installation of Email Marketing System
with SMTP Server with SPF and DKIM** |
](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_mailer_port_587.htm) \- Program
installed on your computer that allows local administration of your campaigns
\- SMTP Servers appropriate to the rules SPF and DKIM
\- Online statistics
\- Works on Internet service providers with port 25 locked (use port 587)


[ ![](http://emailverificado.com/isaemarketing_op_mailer_port_587_003.gif)
](http://emailverificado.com/isaemarketing_en_mailer_port_587.htm)

---
EUR 55


[ **Click here to remove your email address from the
newsletter**](http://emailverificado.com/php/pl_bd_rm.php)
|

**ISA Email Marketing**
Fabian Torre
_Software Consulting_

Rua Antonio Rodrigues 22, Itacimirim - Bahia - CEP 42823-000 - BRASIL
WhatsApp: +55 719 9204-2292 - Skype: chronskype


| [ **Facebook**

![](http://emailverificado.com/isaemarketing_facebook.png)
](https://www.facebook.com/isaemailmarketing/) | [ **Instagram**

![](http://emailverificado.com/logoinstagram.jpg)
](https://www.instagram.com/isa_email_marketing/)
---|---|---|---

Odpowiedź dot. zapytania o przekazaniu danych wyborców Poczcie Polskiej S.A. przez MILEJEWO w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #2347

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź dot. zapytania o przekazaniu danych
wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Z poważaniem

--
Dorota Dyl
z-ca Kierownika USC
Urząd Gminy Milejewo
ul.Elbląska 47, 82-316 Milejewo
tel. +48 55 2312284

1

Fwd: Odpowiedz na wniosek przez TCZÓW w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1238

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Odpowiedz na wniosek
Data: Wed, 24 Feb 2021 14:58:31 +0100
Nadawca: Wójt - Gmina Tczów <wojt@tczow.pl>
Adresat: sprawa-24507@fedrowanie.siecobwatelska.pl

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Arkadiusz Baran
Wójt Gminy Tczów
tel. 48 676 80 23
e-mail: sekretariat@tczow.pl

Klauzula Bezpieczeństwa
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o
charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść pisma
otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub
innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w
oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący
jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który
otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie i
odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej ze swojego
systemu wraz z wszelkimi załącznikami.-pismo.
Dziękujemy Urząd Gminy Tczów

1

odpowiedź na wniosek o uip przez BOĆKI w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1747

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn.12 lutego 2021 r. informuję, że
Urząd Gminy Boćki przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A. przed 9
maja 2020 r..

--

1

Re: Wniosek o informację publiczną przez CZŁUCHÓW w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1631

Dzień dobry.

Udzielam odpowiedzi na poniższy wniosek: "Burmistrz Miasta Człuchów *nie
*przekazał Poczcie Polskiej S.A. danych wyborców przed 9 maja 2020 roku".

Z poważaniem
Magdalena Cysdorf

W dniu 2021-02-24 o 10:55, sprawa-24900@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Z poważaniem

Magdalena Cysdorf

Sekretariat
Urząd Miejski w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
tel. 59 83 42 291 wew. 305
fax. 59 83 43 272

Re: Odpowiedź na wniosek o u.i.p. przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1631

Szanowni Państwo,

w Państwa odpowiedzi z 14.05.2020 r. napisali Państwo:

"Burmistrz Miasta Człuchównie przekazał Poczcie Polskiej S.A. danych wyborców przed 9 maja 2020 roku".

Chcemy mieć pewność - czy zabrakło słowa "nie" w Państwa odpowiedzi czy jednak chodziło o to, że Burmistrz przekazał dane?

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOŃ w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1953

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Monika Pigłowska Z-ca Kierownika Wydziału Organizacyjnego

--
Monika Pigłowska
Z-ca Kierownika Wydziału Organizacyjnego
Urząd Miasta w Luboniu

tel. 61 8130 011 wew. 13 lub 697-630-812
mail monika.piglowska@umlubon.pl

1

Odpowiedź na wniosek przez RADYMNO w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #2401

Dzień dobry, w załączeniu odpowiedź na wniosek.

Pozdrawiam

Sekretariat Urzędu Gminy Radymno
tel. 16 628 11 38 wew. 21

<mailto:ugradymno@pro.onet.pl> ugradymno@pro.onet.pl
<http://www.ugradymno.pl/> www.ugradymno.pl

<http://ugradymno.ires.pl/28866/28866/art28395.html> Klauzula informacyjna
RODO

1

Informacja publiczna z Gminy Popów przez POPÓW w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1455

W załączeniu przesyłam informację publiczną z Gminy Popów.
Pozdrawiam
________________________________
Renata Pierz
Inspektor ds. organizacyjnych
Urząd Gminy Popów
Zawady, ul. Częstochowska 6
42-110 Popów
tel. 34 3177 067 w. 201
e-mail: r.pierz@gminapopow.pl

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości jest poufna i prawnie zastrzeżona.Jeżeli Pan/Pani nie jest jej właściwym adresatem lub wiadomość została otrzymana przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nadawcy oraz o jej usunięcie.Jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomości, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposób jest niedozwolone.
This e-mail and any attached files are confidential and may be legally privileged.If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited.If you have received this transmission by mistake please notify the sender immediately and than delete this email

1

Udostępnienie informacji publicznej - Gmina Lądek przez LĄDEK w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1947

Dzień dobry,

z nawiązaniu do złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
Urząd Gminy Lądek w załączeniu przekazuje odpowiedź na pytanie zawarte
we wniosku.

Jednocześnie bardzo prosimy o odpowiedź zwrotną, celem potwierdzenia
otrzymania niniejszej informacji.

Pozdrawiam

--
z poważaniem

Monika Skrzypczak - Młodszy Referent ds. obsługi sekretariatu i organizacji

Tel. 63 276 35 12 w 71
e-mail: monika.skrzypczak@gminaladek.pl

Urząd Gminy Lądek
ul. Rynek 26
tel. 63 276 35 12, fax. 63 276 38 69
e-mail: gmina@gminaladek.pl
strona www: www.gminaladek.pl
strona BIP: www.bip.gminaladek.pl

Obowiązek informacyjny:
• Administrator: Wójt Gminy Lądek z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lądku (ul. Rynek 26, 62-406 Lądek).
• Inspektor: adres e-mail: iod@comp-net.pl
• Pełna treść obowiązku informacyjnego: http://bip.gminaladek.pl/?bip=1&cid=211&bsc=N

1

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez CZARNOŻYŁY w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #632

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej w
przedmiocie przekazania przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w
życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
r., danych wyborców Poczcie Polskiej S.A., Urząd Gminy Czarnożyły
informuje:
- w dniu 28 kwietnia 2020 r. przekazano Poczcie Poleskiej S.A. dane ze
spisów wyborców o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) w
postaci skompresowanego pliku zabezpieczonego hasłem, jednocześnie
poinformowano o pisemnym wskazaniu osoby upoważnionej do dostępu do
przekazanych danych celem weryfikacji tej osoby i przekazania danych do
odszyfrowania pliku,
- do dnia wyborów Poczta Polska S.A. nie wystąpiła z informacją
dotyczącą osoby upoważnionej do dostępu do danych celem weryfikacji tej
osoby oraz przekazania danych do odszyfrowania pliku,
- w dniu 15 maja 2020 r. w związku z ze stwierdzeniem przez PKW braku
możliwości głosowania w dniu 10 maja 2020 w wyborach Prezydenta RP
wystąpiono z wnioskiem o zwrot danych,
- z uzyskanej odpowiedzi wynika, że Poczta Polska S.A. nie miała
możliwości wykorzystania danych oraz że dane zostały usunięte,

z poważaniem Piotr Kędzia
Urząd Gminy Czarnożyły
e-mail ug@bip.czarnozyly.pl
tel. 43 841 68 05

dot. wyborów przez JAWORNIKPOLSKI w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #2288

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam pismo dotyczące wyborów.

Pozdrawiam

--

Sekretariat Urzędu Gminy Jawornik Polski

1

Gmina Kaczory przez KACZORY w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1907

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.02.2021 r. przesyłam pismo w
załączniku do wiadomości.

Pozdrawiam

--
Małgorzata Heymann
inspektor ds ewidencji ludności
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory
www.bip.kaczory.pl

1

informacja publiczna przez CZUDEC w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #2229

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem,
Magdalena Noga
Urząd Gminy w Czudcu

"Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone tylko dla
adresata lub upoważnionego pośrednika. Jeżeli otrzymali Państwo ten
email przez pomyłkę, prosimy o jego trwałe usunięcie oraz powiadomienie
nadawcy o zaistniałej sytuacji.
Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są na
naszej stronie internetowej www.czudec.pl w zakładce „Ochrona danych
osobowych w Gminie Czudec”. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod
adresem: daneosobowe@czudec.pl"

2

odpowiedź informacja publiczna przez MIEDZICHOWO w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1961

Dzień dobry
W załączeniu skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Z poważaniem

Karolina Łotecka
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Miedzichowo
Poznańska 12,
64-361 Miedzichowo
Tel. +48 61 44 10 243
Mob. +48 662 120 904
www.miedzichowo.pl

1

Odpowiedź na wniosek z dnia 12.02.2021 przez KAWĘCZYN w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1910

Dzień dobry

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o informację z dnia
12.02.2021 przesłany do Urzędu Gminy Kawęczyn za pomocą platformy ePUAP.

Z poważaniem

Iwona Krajewska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Kawęczynie
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn

"Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki
stanowią tajemnicę Urzędu Gminy w Kawęczynie i są przeznaczone tylko dla
wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą,
proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość wraz z
załącznikami ze swojego systemu. Nie powinni Państwo także ujawniać
otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać/zachowywać/dystrybuować
żadnej kopii otrzymanych informacji".

Poniższa informacja jest kierowana do osób fizycznych.
UWAGA ! Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o
podanie kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na
przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w
korespondencji wcześniejszej. Informujemy, że Państwa dane osobowe
określone w mailu, na którego odpowiadamy, są przetwarzane przez Wójta
Gminy Kawęczyn z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn, zgodnie z Państwa intencją w celach komunikacji z
Państwem oraz archiwizacyjnych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, o ile
treści te stanowić będą akta sprawy. Dane osobowe o ile stanowią akta
sprawy będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji w zależności od
prowadzonej sprawy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Podanie danych
osobowych jest warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem
możliwości kontaktu za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku gdy
Państwa korespondencja będzie stanowiła akta sprawy przysługuje Państwu
prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o
prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W pozostałych
przypadkach przysługuje Państwu prawo do: usunięcia danych osobowych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa oraz kontrahentom UGK świadczących usługi serwisowe
poczty elektronicznej.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych Artura Majewskiego
iod@kaweczyn.pl tel 063 288 59 23– Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.

1

Odpowiedź na informację publiczną przez TOLKMICKO w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #2441

Dzień dobry,

Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko w załączeniu przesyła odpowiedź na
informacje publiczną.

--

______________________________________

*Pozdrawiam
Daria Lutka
sekretariat@tolkmicko.pl

*

/URZĄD MIASTA I GMINY TOLKMICKO
82 - 340 Tolkmicko
ul. Plac Wolności 3
tel. 55 231 61 21 (w.11)
tel. 55 612 91 71 (w.11)
kom. 661 777 125 (w.11)
/

<https://tolkmicko.pl>
<https://www.tolkmicko.pl/index.php/rodo>

4

Odpowiedź przez LISIA GÓRA w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #860

Witam,

w odpowiedzi na Państwa pismo, informuję iż Urząd Gminy Lisia Góra
przekazała dane wyborców Poczcie Polskiej SA przed 9 maja 2020r.

W razie jakichkolwiek pytań osobą odpowiedzialna w w/w temacie jest
insp. urzędu gminy Pani Anna Stańczyk oraz Justyna Gancarz.

Pozdrawiam

--
Beata Bogdańska-Lis Urząd Gminy Lisia
mgr Beata Bogdańska-Lis
Urząd Gminy Lisia Góra
ul. 1 Maja 7; 33-140 Lisia Góra
tel.: 14 678 48 86 wew. 117

W myśl obowiązujących przepisów Administratorem Danych Osobowych jest
Wójt Gminy Lisia Góra z siedzibą w Lisiej Górze ul. 1 Maja 7 . Państwa
dane osobowe przetwarzane są w zakresie określonym przepisami prawa, w
celu realizacji usług informatycznych oraz zarządzania tymi usługami.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo
do wglądu, aktualizowania i poprawiania swoich danych oraz usuwania.
Wiadomość ta wraz załącznikami otrzymana przez Pana/Panią przeznaczona
jest wyłącznie do użytku jej adresata i stanowi tajemnicę instytucji co
oznacza że jest poufna. Informujemy, że zabronione jest korzystanie z
informacji w nich zawartej. Nie powinni Pan/Pani także ujawniać
otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać/zachowywać/dystrybuować
żadnej kopii otrzymanych informacji. Jeżeli ta wiadomość trafiła do
Państwa omyłkowo, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz usunięcie plików
w niej załączonej i wiadomości.

beata.lis@lisiagora.pl <mailto:beata.lis@lisiagora.pl>
www.lisiagora.pl <http://www.lisiagora.pl>

1

[Hasło email] odpowiedź na informacje publiczną przez OSIEK JASIELSKI w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #2374

_____

HASŁO DO ODSZYFROWANIA:

33150359

Uwaga! Chroń swoje hasło do wiadomości mailowej.
Nie przekazuj osobom trzecim!

_____

Chcesz zobaczyć w jaki sposób odszyfrować email kliknij na film:
http://www.plikcenter.pl/rodocrypt/public/Filmy/Jak_odszyfrowac_email.mp4

_____

Sprawdź czy email nie został zmieniony:

https://www.plikcenter.pl/A11192203B0C0ZKOMA221230SF9D3/rodocrypt/CheckSign/
index.php?md5=10f8436db6536599e52e200c01cda1a5

Nadawca uczestniczy w programie:

bezpieczna poczta - uzyskaj szczegóły <https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/>

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

odpowiedź na informacje publiczną przez OSIEK JASIELSKI w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #2374

_____

Wiadomość zaszyfrowana

Procedura postępowania:

1. przejdź do załącznika

2. wprowadź odpowiednie hasło bezpieczeństwa

3. treść wiadomości i załączniki znajdują się w pliku
CryptMail_data_godzina.pdf

Wymagane oprogramowanie:

Acrobat Reader do odczytu PDF
Można go pobrać: https://get.adobe.com/pl/reader/

Szyfrowana wiadomość: AES 256

_____

Chcesz zobaczyć w jaki sposób odszyfrować email kliknij na film:
http://www.plikcenter.pl/rodocrypt/public/Filmy/Jak_odszyfrowac_email.mp4

_____

Sprawdzono programem PLIKCENTER - RODO.Crypt Licencja komercyjna -
Commercial PRO https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/ Sprawdź czy email nie
został zmieniony:

https://www.plikcenter.pl/A11192203B0C0ZKOMA221230SF9D3/rodocrypt/CheckSign/
index.php?md5=10f8436db6536599e52e200c01cda1a5

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

1

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez CELESTYNÓW w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #988

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej.

z poważaniem

Katarzyna Świderska

Urząd Gminy w Celestynowie

ul.Regucka 3

05-430 Celestynów

--
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

1